505 098 270, 89 621 02 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Profesjonalna i rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy.
Z doświadczenia wiemy, że zgodne z przepisami rozliczenia wynagrodzeń oraz prawidłowo uporządkowana dokumentacja kadrowo-płacowa istotnie wpływa na bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

Oferujemy pomoc we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Zakres usług kadrowo-płacowych obejmuje:

 

1. Obsługa kadrowa pracowników, zleceniobiorców i cudzoziemców

kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej;
przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami;
rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS
prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników, szkoleń BHP i kontrola ich aktualności;
sporządzanie i wydawanie świadectw pracy,
rejestracja i rozliczenia cudzoziemców
rozliczanie godzin w różnych systemach czasu pracy (podstawowy, równoważny, zadaniowy) i w różnych okresach rozliczeniowych

2. Obsługa płacowa pracowników i zleceniobiorców

sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń;
prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
wystawianie zaświadczeń o dochodach, zatrudnieniu, ERP-7;
rozliczenia potrąceń komorniczych,
naliczanie odpraw

3. Obsługa podatkowa

rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników,

w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-11, IFT-1/IFT-2,, PIT 4R, PIT 8AR

4. Obsługa ZUS

kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji i raportów ZUS;
sporządzanie, komplementowanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców
pełnienie funkcji pełnomocnika ogólnego w sprawach z zakresu ZUS z wykorzystaniem usług dostępnych elektronicznie na platformie ZUS PUE, w tym monitorowanie elektronicznych zaświadczeń lekarskich i kont płatników, wnioskowanie o zaświadczenia,
sporządzanie rocznych zaświadczeń IMIR, IWA

5. Kontrole, GUS, RODO, PPK/PPE

przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących oraz uczestniczenie w procesie kontroli;
sporządzanie sprawozdań z zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego
wdrażanie i rozliczanie PPK lub PPE
wdrażanie RODO

6. Nowości i inne

Przygotowanie wniosków do TARCZY
Pracujemy na programach kadrowo-płacowych ENOVA, OPTIMA, SYMFONIA, PŁATNIK
Sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji kadr
Przygotowujemy przelewy bankowe dla pracowników, do ZUS , US
Kontakty z klientami wg potrzeb