505 098 270, 89 621 02 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USŁUGI KSIĘGOWOŚCI

 

KSIĘGI RACHUNKOWE

prowadzenie Ksiąg z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy pieniężne, zmiany w kapitale)
tworzenie e-sprawozdań finansowych do KRS oraz KAS
sporządzanie stosownych uchwał w spółkach handlowych
sporządzanie wniosku o zmianę wpisu w KRS
sporządzanie i składanie do Urzędu skarbowego zeznań rocznych (CIT-8, PIT-36, PIT-36L)
rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (cit-2 lub PIT-5) w trakcie roku
prowadzenie rejestrów podatku VAT
tworzenie deklaracji VAT , VAT UE, i inne
obsługa e-sprawozdawczości JPK VAT
tworzenie e-sprawozdań finansowych do KRS oraz KAS
sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

pomoc przy rejestrowaniu działalności gospodarczej,
dobór odpowiedniej formy opodatkowania,
prowadzenie KPiR w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
prowadzenie ewidencji środków trwałych
prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT
tworzenie deklaracji skarbowych w tym m.in. VAT-7, VAT UE
obsługa e-sprawozdawczości JPK VAT
obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie zeznań rocznych do Urzędu Skarbowego
reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
doradztwo w kwestiach podatkowych,

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

prowadzenie zapisów w ewidencji sprzedaży,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT
tworzenie deklaracji skarbowych w tym m.in. VAT-7, VAT UE
obsługa e-sprawozdawczości JPK VAT
obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie zeznań rocznych do Urzędu Skarbowego
rozliczanie składek ZUS,
kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.

ZAKŁADANIE PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK

Nasza oferta skierowana jest do osób, które dopiero zamierzają podjąć działalność gospodarczą, jak również do tych, którzy ją prowadzą. Oferujemy pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej, w tym również przy zakładaniu i rejestracji spółek.
W zależności od potrzeb klienta, jego oczekiwań i sytuacji gospodarczej dobierana jest forma prawna najodpowiedniejsza dla jego przedsiębiorstwa.
Biuro rachunkowe zajmuje się również wnikliwą analizą stanu prawnego spółek, odpowiednie rejestrowanie w KRS zmian danych dokonywanych w spółkach